Dědické řízení, jeho náklady a proč potřebujete odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

V ČR se obvykle zahajuje dědické řízení, ve kterém dochází k vypořádání případného majetku a dluhů dané osoby. Dědické řízení se zahajuje i tehdy, když zemřelý člověk nic nevlastnil.

Pozůstalostní řízení vede notář ve funkci soudního komisaře. Notáře si pro tento úkon nemůžeme vybrat sami, z důvodů zajištění objektivity a nestrannosti. Je určen soudem, kterému matrika pošle úmrtní list. Zpravidla se tak děje na základě posledního místa trvalého bydliště zůstavitele. Nezáleží tedy na tom, kde bydlíte vy jako dědic, ale ve kterém kraji žila daná osoba.

Dědické řízení probíhá v těchto krocích:

  • Předběžné šetření
  • Stanovení dědiců a rozsah majetku
  • Stanovení ceny majektu
  • Konečné jednání
Odhad pro dědické řízení

V případě, že přijmete dědictví nemovitosti, měli byste vědět, že majitelem odkázané nemovitosti se stanete už v den smrti. Ovšem než bude vyřízené dědické řízení, nemůžete s nemovitostí nijak nakládat ani manipulovat – v této fázi je prodej nemovitosti ze zákona zakázaný. Kdy můžete začít s prodejem nemovitosti, píšu v článku Kdy můžete prodávat zděděnou nemovitost.

Ocenění majetku

Pro kompletní ukončení dědického řízení při jediném jednání a nebylo nutno dědice předvolávat opakovaně, je vhodné mít již vyhotovené ocenění jednotlivých druhů majetku a předložit je notáři ještě v průběhu šetření, tj. než bude konečné jednání nařízeno.

K ocenění nemovitostí pro účely dědického řízení není již od  roku 2014 zapotřebí znaleckých posudků od soudního znalce. Odhad pro dědické řízení vám může vypracovat realitní makléř, který má znalosti s realitním trhem kde se nemovitost nachází a má zkušenosti s naceněním a následným prodejem nemovitostí v té oblasti. Zpracování odhadu realitním makléřem vás vyjde ve výsledku mnohem levněji, než zpracováním odhadu soudním znalcem.

Zpracování odhadu nemovitostsi pro dědické řízení

Odhad pro dědické řízení slouží především pro případné vypořádání mezi dědici (například pokud se jeden z dědiců rozhodne ostatní vyplatit apod.), nicméně vypočítává se z něho hlavně odměna notáře.

Odměnu notáři za projednání dědictví hradí dědici a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti.

U dědických řízení je odměna notáře pevně stanovena notářských poplatků přináší vyhláška č. 460/2022 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2023 mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti.

 

Cenová mapa

Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí

z prvních 500 000 Kč základu …………………………………… 2,0 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ………. 0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ………. 0,5 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč základu …….. 0,1 %,

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu … 0,05 %,

nejméně však 2000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Dobrou zprávou je, že dědicové neplatí dědickou daň.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Nabízím profesionální vypracování odhadu pro Prahu a středočeský kraj.

Pokud chcete mít tuto nepříjemnou událost co nejrychleji za sebou a máte zájem o zpracování odhadu pro dědické řízení, tak stačí kliknout na odkaz níže. Do formuláře vyplňte údaje a já vás budu v co nejkratším čase kontaktovat a dohodneme veškeré podrobnosti o zpracování.

Cena za odhad bytu 600 Kč

Cena za odhad domu 990 Kč

Cena je platná, pokud obdržím od nemovitosti dokumentaci (tj. nabývací titul zůstavitele, list vlastnictví atd). V ostatních případech se k ceně připočítávají poplatky za kopie dokumentů z katastrálnímu úřadu.

 

V případě, že uvažujete o prodeji nemovitosti a využijete mých služeb, obdržíte odhad nemovitosti s tržní analýzou a plánem strategie prodeje ZDARMA.

Přečtěte si také

Věcné břemeno
Případová studie prodeje nemovitosti
Michaela Panochová

Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití

Případová studie Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití – Příběh nečekaných zvratů. Následující článek vypráví příběh jedné prodejní transakce, která se komplikovala kvůli nečekanému

ČTĚTE VÍCE »