Případová studie

Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití – Příběh nečekaných zvratů.

Následující článek vypráví příběh jedné prodejní transakce, která se komplikovala kvůli nečekanému vývoji.  

 

Jako realitní makléřka jsem byla oslovena klienty, kteří se rozhodli prodat svou chalupu. Majitelka nemovitosti se na mne obrátila s prosbou prodat nemovitost, která byla zatížená věcným břemenem na dožití. Byla jsem informována majitelkou důvodem prodeje a dohodou s pánem, který, i když nebyl formálním vlastníkem, jednou v měsíci chalupu využíval. Pán měl na nemovitost zapsané věcné břemeno na dožití, které mu zaručovalo určitá práva a užívání nemovitosti po dobu jeho života.

Klienti měli zájem odstranit věcné břemeno, protože chalupa byla nevyužívaná. V zimě se v ní netopilo a v létě se příliš nevětralo. Chalupa postupně chátrala a to byl hlavní důvod prodeje, přenechat ji někomu kdo se o ni bude starat a vloží do ní případné investice. Majitelka zde ztrávila dětství a chtěla si ponechat krásné vzpomínky, ale čas ani finance nedovolili se dál o chalupu starat.

Chalupa na prodej

Vzhledem k tomu, že pán v nemovitosti nebydlel a nemovitost tak nebyla efektivně využívána, majitelka se rozhodla nemovitost prodat. Vše s pánem (z důvodů zachování soukromí majitelky budu v příběhu nazývat oprávněného věcným břemenem na dožití ,,pán,,)  zkonzultovala, podala mu pár návrhů k případnému náhradnímu bydlení, i když pán momentálně měl kde bydlet.  Ale co kdyby, kdyby se v budoucnu stalo cokoliv. Společně se tedy dohodli na odstranění věcného břemene. Podepsali, ověřili podpisy a podali žádost na katastrální úřad dohodu o výmazu věcného břemene. Vyžádala jsem si schůzku s pánem, abych se utvrdila o korektním podpisu dohody o výmazu věcného břemene. Mezi stranami byl očividně hezký vztah a pán opravdu nemovitost nechtěl užívat.

Po vložení na katastr nemovitostí jsme začali nabízet chalupu k prodeji.

Zájem o tuto chalupu byl velký a brzy jsme podepsali rezervaci s potenciálními zájemci. Avšak nastal neočekávaný zvrat. Pán na něhož bylo věcné břemeno se v hospodě nechal unést večerním posezením s přáteli, kteří mu něco nakukali. Důsledkem bylo, že v den, kdy mělo dojít k výmazu věcného břemena, bylo řízení pozastaveno a podán návrh na přerušení řízení. Jak k tomu u pivečka došlo a pán skončil u právníka svého ,,poradce,, se zde rozepisovat nebudu, prostě se stalo.

Věcné břemeno na dožití

Celá věc nakonec skončila u soudu, protože se strany nedokázaly dohodnout. Bylo nabídnuto několik variant, jak vyřešit situaci, včetně nabídky malého bytu a jiných možností. Avšak vše bylo odmítnuto a pán trval pouze na tom, aby věcné břemeno zůstalo na nemovitosti s tím, že ji nadále nechce užívat. Nechtěl ani finanční odstupné. Nic.

Potenciální kupující, kteří projevili zájem o chalupu, se rozhodli počkat na rozhodnutí soudu. Vyčkali celý rok a nakonec soud rozhodl ve prospěch oprávněného věcného břemene, s ohledem na jeho věk a důvody tak zvaně dobrých mravů. Výsledkem bylo, že věcné břemeno tedy zůstalo na nemovitosti.

Avšak původní majitelka chalupy neměla zájem se o ni dál starat, což přinášelo investice a nebo nechat ji dál chátrat. Majitelka chalupy se tedy rozhodla prodat ji za téměř poloviční prodejní cenu, aby se zbavila starostí s nemovitostí.

Pro vysvětlenou, nemovitost zatížená věcným břemenem na dožití osoby, má tak třetinovou maximálně poloviční hodnotu z tržní ceny nemovitosti. Záleží na věku osoby, pro kterou je věcné břemeno zřízeno, zda může užívat nemovitost celou, nebo určitou část. Majitel nemovitosti je zodpovědný za opravy nemovitosti, nikoliv oprávněná osoba věcného břemene.

Prodávající podala nejprve cenovou nabídku potenciálním zájemcům, kteří si opakovaně prodlužovali rezervační smlouvu s přáním chalupu koupit, ale i pochopením s celým procesem a čekáním na rozhodnutí soudu po celý rok. Zájemci se pokusili vyjednat ještě nižší cenu, což však prodávající odmítla.

Rezervační smlouvu jsme tedy ukončili dohodou s vrácením rezervačního poplatku samozřejmě.

Chalupa s věcným břemenem

Nemovitost jsem začala na přání majitelky inzerovat s důrazem na to, že je zatížena věcným břemenem na dožití, které platí pro celé užívaní chalupy. To vyvolalo sporadický zájem a vznikla nepochopitelná bitva mezi zhruba 40 zájemci o nemovitost. Všem jsem podrobně vysvětlovala situaci, že pán sice v nemovitosti nebydlí, ale má na užívání celé nemovitosti právo a může se sem vrátit kdykoliv se mu zachce. Nikdo mu v tomto právu nemůže zabránit.

Po neustálém vysvětlování a vybíráním vhodného zájemce nakonec proběhlo několik prohlídek. Zájemce s úmyslem pro někoho ne zcela vtipným, že pán může bydlet s nimi a s celou rodinou v chalupě 3+1 jsme nechali doma.
Proběhlo kolem 12 prohlídek a mezi zájemci se objevili dva vážní uchazeči. Jeden z nich dokonce podal nabídku s vyšší cenou. Během prohlídek mě kontaktovali i původní zájemci, kteří na chalupu čekali celý rok. Očekávali, že o nemovitost nebude zájem a budou ji moci koupit za již dříve navrhovanou nižší cenu.
Nakonec však kvůli konkurenci mezi zájemci byla cena ještě o 100 000 korun vyšší. Nicméně i tak se původní zájemci mohli radovat, že mají chalupu stále za mnohem nižší cenu než před rokem.

chalupa s věcným břemenem

Důležité na tomto komplikovaném obchodu bylo, že nakonec byly všechny zúčastněné strany šťastné a spokojené. Jak pán s věcným břemenem na dožití, s kupujícími se totiž seznámil během soudního procesu a padli si do oka. Prodávající se zbavila starosti s jinak chátrající chalupou, ke které měla hezké vzpomínky. Prodejní cena byla mnohem nižší, ale s těmi starostmi okolo jim to bylo už v celku jedno. Kupující měli svou vysněnou chalupu sice nakonec až za rok, ale za mnohem nižší cenu.

Kupující mi svěřili do prodeje jejich  jinou nemovitost, měli jsme za tu dobu moc hezké vztahy a s dcerou prodávající jsme přítelkyně do dnes. I ta mi svěřila do prodeje svou nemovitost, která proběhla ,,téměř,, bez komplikací. Pán navštívil chalupu pouze párkrát a vzhledem k příjemným vztahům s novými majiteli jim prý občas posekal na zahradě trávu. Ubylo opravdu málo let a věcné břemeno z důvodu úmrtí zaniklo.

Byl to nejdelší obchod, který jsem prozatím zažila.

Tento příběh prodeje nemovitosti s věcným břemenem na dožití nám připomíná, že prodej nemovitosti může být plný nečekaných událostí a vyžaduje trpělivost, flexibilitu a ochotu hledat kompromisy. Ve výsledku však může být spokojenost všech zúčastněných stran a dokonce i vznik přátelství.

Ponaučení zní – vyčkat do úplného zapsání a smazání věcného břemene v katastru nemovtostí.

Přečtěte si také

Věcné břemeno
Případová studie prodeje nemovitosti
Michaela Panochová

Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití

Případová studie Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití – Příběh nečekaných zvratů. Následující článek vypráví příběh jedné prodejní transakce, která se komplikovala kvůli nečekanému

Číst více »